Nekustamo īpašumu pārdošana
Latvijā (Rīga)

 

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA EIROPĀ 

 

Pērkot īpašumu Latvijā par 250 000.00 EUR un vairāk, īpašnieks ir tiesīgs noformēt pagaidu uzturēšanās atļauju

Nekustamā īpašuma iegāde Latvijā ar pirkuma cenu virs 250 000.00 EUR dod īpašniekam tiesības noformēt termiņuzturēšanās atļauju (TUA). TUA ļauj tā turētājam dzīvot, strādāt un mācīties Latvijā 365 dienas gadā un brīvi, bez vīzas, pārvietoties Šengenas zonā (26 Eiropas valstis), ar uzturēšanās laiku līdz 90 dienām pusgada laikā.

 

Bizness Eiropā

TUA noformēšana Latvijā dod tās īpašniekam tiesības izveidot savu Eiropas uzņēmumu, kas var brīvi darboties  Eirozonas teritorijā, kā arī atvērt kontus jebkurā Eiropas bankā. Tā ir ērta nianse biznesa organizēšanā un optimāla nodokļu stratēģijā.

Turklāt, ir iespējama nekustamā īpašuma komerciāla izmantošana – iespēja izīrēt.

 

Nosacījumi TUA noformēšanai, iegādājoties nekustamo īpašumu:

Lai iegūtu TUA Latvijā, nekustamā īpašuma pirkuma vērtībai jābūt vismaz 250 000.00 eiro. Šīs izmaksas jāapstiprina sertificētam vērtētājam. Norēķini ar pārdevēju jāveic bankas pārskaitījuma veidā.

TUA noformēšanas brīdī īpašniekam ir pienākums samaksāt vienreizējo nodokli 5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.

Pēc īpašumtiesību reģistrācijas iegādātā īpašuma pircējs maksā nekustamā īpašuma nodokli 2% apmērā.

TUA var noformēt pircējam, viņa/viņas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem.

TUA tiek izsniegta uz 5 gadiem ar ikgadēju pagarināšanu, tai ir pagaidu statuss. Katru gadu  nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums iesniegt imigrācijas dienestam dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, nodokļu parādu neesamību, kā arī derīgu veselības apdrošināšanas polisi.

Pircējam ir pienākums iesniegt dokumentus personīgi. TUA pagarināšanas procedūra parasti ilgst trīs darba dienas.

TUA  tās turētājam dod tiesības uzturēties, mācīties un strādāt Latvijā, noformēt uzaicinājumus vīzas noformēšanai radiniekiem un draugiem.

Pēc pieciem gadiem pircējam ir tiesības iesniegt pieteikumu pagarināt uzturēšanās atļauju vēl uz 5 gadiem, saglabājot īpašumtiesības.

Pircējs zaudē TUA nekustamā īpašuma pārdošanas laikā. Lai saglabātu TUA pēc nekustamā īpašuma pārdošanas pircējam vispirms ir nepieciešams iegādāties jaunu nekustamo īpašumu un iesniegt dokumentus TUA noformēšanai no jauna. Tas nodrošinās TUA derīguma termiņa nepārtrauktību.

 

PIEEJAMIE DZĪVOKĻI UN BIROJI ĶEMPEĻA NAMĀ. IZDRUKĀJIET